In (2016)

Durata: 328’
Kategori: Musik och arkitektur
Lyssna: 

Musikinstallationen In (2016) är komponerad av Kim Hedås på EMS (Elektronmusikstudion i Stockholm) för universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna på uppdrag av Stockholms läns landstings kulturförvaltning.

Verket är dubbelt: en diptyk med sammanlagt fem timmar och tjugoåtta minuter musik i sexton slingor. Åtta slingor vardera hör till varsitt rum, och dessa slingor förskjuts i faser enligt ett schema där mönstret upprepas först efter flera veckor.

In är komponerad för en spatial surroundlösning med åtta kanaler som möjliggör ett rörligt ljud. Rörelser, placeringar och riktningar är inkomponerade i de musikaliska fraserna, vilket innebär att ljudens rumslighet blir integrerade i kompositionen.

Två entrérum på NKS får varsin musikinstallation med vardera åtta högtalare, inmonterade nära taket. Musiken spelas dygnet runt, året om.

In (2016) dubbel musikinstallation 328'