Nu (2021)

Durata: 12’
Kategori: Elektroakustisk musik

Nu (2021) elektroakustiskt verk, 9'

Det elektroakustiska verket Nu är spatialt komponerat för tjugonio kanaler, ursprungligen speciellt för att spelas i Klangkupolens immersiva ljudsystem i 29.4 med högtalare i fyra nivåer ovanför lyssnarna. Tre alternativa mixversioner finns också: för sexton kanaler, för åtta kanaler samt för stereo.

Både den harmoniska strukturen och formen i det elektroakustiska verket Nu (2021) utgår från ett material som delas med körverket Som om (2020). Som om är komponerat för blandad kör i åtta stämmor: S S A A T T B B. Sångarnas röster mångfaldigas och blandas i en drömlik väv, som om vi drömmer, som om all vår tid är en dröm. Från en unison start sprider sig musiken i sekvenser som löper in i och ut ur varandra; rösterna lyser till och slocknar, skapar och delar och byter fraser, öppnar upp en mångstämmighet som växer och försvinner, expanderar och stillnar tiden, bildar tillsammans ett vi som är tid och dröm, en dröm som drömmer oss nu. Det drömlika har i Nu blivit än mer spritt och utdraget, både spatialt och tidsligt, men här finns också sekvenser av kontrasterande material och även om de karaktäriseras av rytm och riktning, helt i motsats till de svävande rösterna, accentueras ändå drömmandet.

Det elektroakustiska verket Nu (2021) uruppfördes vid festivalen Between 2021 på KMH måndagen den 22 november 2021.

http://www.kmh.se/konserter---evenemang/alla/between-2021-konsert-i.html

Nu bygger på Som om, ett verk för vokalensemble som också uruppfördes helt akustiskt samma vecka av KMH vokalensemble med dirigenten Simon Frank.

http://www.kmh.se/konserter---evenemang/alla/var-tid-var-drom.html